Stichting Leven voor Leven

 Humanitair transport Roemenië

Vanaf heden kunnen spullen geleverd worden bij

Stichting Kringloopwinkel Deurne

Dukaat 10a  5751 PW Deurne


Contact Home Home

Stichting Leven voor Leven zamelt geld en goederen in voor (kinder) ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Zes maal per jaar gaat een transport van telkens twee opleggers hulpgoederen uit Deurne naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze zusterstichting "VITA pro VITA". Deze stichting zorgt voor het goed verspreiden van de hulpmiddelen en legt altijd verantwoording af aan de stichting Leven voor Leven.


De inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door louter vrijwilligers, die met name uitkijken naar baby, kinder- en volwassen kleding, schoeisel, incontinentiematerialen, hulpmiddelen als rollators, rolstoelen, krukken en dergelijke, medische apparatuur, grootkeuken apparatuur, zeep ect.

Home